Informacje ogólne

W sprawie zasad odbywania zajęć w okresie pandemii koronawirusa proszę śledzić zarządzenia i komunikaty JM Rektora PWSZ w Nysie na stronie głównej uczelni: www.pwsz.nysa.pl

UWAGA

W związku z przygotowaniami do zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, po dniu 15 września 2021 r. zostaną usunięte wszystkie konta i zasoby udostępnione studentom w ramach zajęć prowadzonych w semestrze letnim roku 2020/2021. 

W szczególności dotyczy to:
- kont dostępu do zakończonych kursów i materiałów tych kursów na portalu nKLASA,
- kont serwera VPN umożliwiającego dostęp do maszyn klastra obliczeniowego spoza sieci lokalnej PWSZ w Nysie,
- kont użytkowników maszyn klastra obliczeniowego, wraz z zawartością odpowiednich katalogów.

Nie będą wykonywane kopie plików prywatnych, zatem ich właściciele, w razie potrzeby, powinni wykonać takie kopie na własnych komputerach przed datą podaną wyżej.

Podana tu informacja, ze względów technicznych, NIE będzie rozsyłana na indywidualne konta pocztowe zainteresowanych.

Informacja na temat zajęć

  • dr. Janusz Dudziaka - http://www.pwsz.nysa.pl/~janusz.dudziak
  • dr Lesława Sieniawskiego - https://portal.pwsz.nysa.pl (ta witryna)

Korzystanie z informacji oraz materiałów edukacyjnych do kursów umieszczonych na portalu nKLASA:

1. Zaloguj się na tę witrynę (https://portal.pwsz.nysa.pl):
  • wciśnij Zaloguj się w prawym górnym rogu okna przeglądarki,
  • w polu Nazwa użytkownika umieść tekst s12345,  gdzie 12345 jest numerem legitymacji studenta, a w polu Hasło wpisz hasło (początkowo jest to numer PESEL właściciela),
  • postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
2. Wybierz kategorię kursów, a następnie nazwę kursu, odpowiednio do terminu, kierunku studiów i nazwy przedmiotu. Wyboru kursu możesz dokonać również na zielonym pasku u góry strony startowej (Popularne kursy).
3. Zapisz się na wybrany kurs klikając jego nazwę. Zapis potrzebny jest tylko podczas pierwszego otwarcia kursu.
4. Aby wziąć udział w zajęciach, w kursie danego przedmiotu w nKLASIE kliknij spotkanie online z odpowiednia datą (wykorzystywana jest platforma WebEx - nie Teams!). Obecność na zajęciach jest rejestrowana.
UWAGA: w ciągu pierwszych 2 tygodni semestru do zapisania się na kurs nie będzie wymagany klucz dostępu. Ma to na celu ułatwienie korzystania z materiałów przez studentów. Po tym terminie klucz dostępu do kursu będzie wymagany. Uprawnieni studenci mogą się zwracać do prowadzącego zajęcia drogą mailową - wyłącznie z konta uczelnianej poczty studenckiej PWSZ w Nysie - w sprawie udostępnienia klucza, podając nazwę kursu oraz podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz numerem legitymacji studenckiej.
Konta uczelnianej poczty studenckiej mają postać s12345@st.pwsz.nysa.pl (objaśnienia - czytaj wyżej).
Przeglądarkowy klient poczty studenckiej dostępny jest pod adresem
https://st.pwsz.nysa.pl/.

Dostępna jest aplikacja mobilna Moodle na smartfon/tablet.
Zainstaluj ją i skonfiguruj, aby mieć nieprzerwany dostęp
do https://portal.pwsz.nysa.pl.

Download from iOS App Store  Download from Google play
Moodle logo

EGZAMIN/ZALICZENIE z wykorzystaniem przeglądarki Safe Exam Browser
Jeżeli prowadzący egzamin lub sprawdzian poleci użyć przeglądarki Safe Exam Browser (SEB) to:

  1. POBIERZ na swój komputer plik sterujący: SebClientSettings dla serwera https://portal.pwsz.nysa.pl. NIE URUCHAMIAJ tego pliku w bieżącej przeglądarce. A tutaj jest wersja pliku sterującego SEB z Excelem (sprawdź czy działa na Twoim komputerze).
  2. Wykonaj instrukcje zawarte w tym tekście.