Informacje ogólne

W sprawie organizacji zajęć w okresie pandemii koronawirusa proszę śledzić zarządzenia i komunikaty JM Rektora PWSZ w Nysie na stronie głównej uczelni: www.pwsz.nysa.pl

Informacja na temat zajęć

  • dr. Janusz Dudziaka - http://www.pwsz.nysa.pl/~janusz.dudziak (chwilowo niedostępna)
  • dr Lesława Sieniawskiego - https://portal.pwsz.nysa.pl (ta witryna)

Korzystanie z informacji oraz materiałów edukacyjnych do kursów umieszczonych na portalu nKLASA:

1. Zaloguj się na tę witrynę (https://portal.pwsz.nysa.pl):
  • wciśnij Zaloguj się w prawym górnym rogu okna przeglądarki,
  • w polu Nazwa użytkownika umieść tekst s12345,  gdzie 12345 jest numerem legitymacji studenta, a w polu Hasło wpisz hasło. Nazwa użytkownika (login) i hasło są identyczne jak dla studenckiej poczty elektronicznej i platformy e-learningowej. Początkowym hasłem jest numer PESEL właściciela.
  • postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
2. Wybierz kategorię kursów, a następnie nazwę kursu, odpowiednio do terminu, kierunku studiów i nazwy przedmiotu. Wyboru kursu możesz dokonać również na kolorowym pasku u góry strony startowej (Popularne kursy).
3. Zapisz się na wybrany kurs klikając jego nazwę. Może być wymagane podanie klucza dostępu do kursu. Zapis potrzebny jest tylko podczas pierwszego otwarcia kursu.
4. Aby wziąć udział w zajęciach online, w kursie danego przedmiotu w nKLASIE kliknij spotkanie z odpowiednia datą (wykorzystywana jest platforma WebEx Meetings - nie Teams!). Obecność na zajęciach jest rejestrowana.
Konta uczelnianej poczty studenckiej mają postać s12345@st.pwsz.nysa.pl (objaśnienia - czytaj wyżej). Przeglądarkowy klient poczty studenckiej dostępny jest pod adresem https://st.pwsz.nysa.pl/.
Dostępna jest aplikacja mobilna Moodle na smartfon/tablet.
Zainstaluj ją i skonfiguruj, aby mieć nieprzerwany dostęp
do https://portal.pwsz.nysa.pl.

Download from iOS App Store  Download from Google play
Moodle logo

EGZAMIN/ZALICZENIE z wykorzystaniem przeglądarki Safe Exam Browser
Jeżeli prowadzący egzamin lub sprawdzian poleci użyć przeglądarki Safe Exam Browser (SEB) to:

  1. POBIERZ na swój komputer plik sterujący: SebClientSettings dla serwera https://portal.pwsz.nysa.pl. NIE URUCHAMIAJ tego pliku w bieżącej przeglądarce.
  2. Wykonaj instrukcje zawarte w tym tekście.