Okresowe zastąpienie kontaktowych zajęć dydaktycznych formą zdalną

Aktualne Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 10.04.2020 r. JM Rektora PWSZ w Nysie przewiduje m.in.:
- zawieszenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w budynkach PWSZ w Nysie oraz instytucjach współpracujących z Uczelnią do 15.05.2020 r.,
- obowiązkową realizację zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

W celu sprawnej realizacji zajęć zdalnych została wdrożona funkcja spotkań online, realizowana przez system Cisco WebEx Meetings, zintegrowany z platformą edukacyjną https://portal.pwsz.nysa.pl.

Z platformy tej można korzystać przy użyciu aplikacji przeglądarkowej lub desktopowej. Dostępne są również wersje na smartfony. Pobieranie aplikacji  np. z witryny https://www.webex.com/downloads.html (aplikacja Webex Teams nie jest wymagana).

Krótki opis Webex Meetings w języku polskim znajduje się pod adresem https://www.webcomm.eu/cisco-webex-meetings-program-do-spotkan-online/ oraz  https://www.webcomm.eu/webex-meetings-basic-recenzja-program-do-spotkan-online/. Niestety, opisy te są niezbyt aktualne...

W celu wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym konkretnych zajęć wystarczy wybrać odpowiednią aktywność na portalu. Proces łączenia z WebEx Meetings przebiega automatycznie. Nie jest potrzebne przekazywanie żadnych adresów, kodów ani haseł. Uczestnicy spotkania kontaktują się z prowadzącym zajęcia za pomocą mikrofonów i/lub kamer dostępnych w swoich komputerach, a także mogą obserwować i słuchać wykładowcy oraz korzystać z udostępnianych treści. Czas każdego spotkania jest limitowany i zgodny z planem zajęć.

Spotkania online będą udostępniane sukcesywnie, odpowiednio do planu zajęć.

Proszę o systematyczne sprawdzanie forów umieszczonych w kursach. Przedmioty posiadające osobne kursy dla wykładu i zajęć praktycznych, mają forum zawarte w kursie wykładowym.


EGZAMIN/ZALICZENIE z wykorzystaniem Safe Exam Browse
r

Jeżeli prowadzący egzamin lub sprawdzian poleci użyć przeglądarki Safe Exam Browser (SEB), 
to PRZECZYTAJ, ZAPAMIĘTAJ I WYKONAJ TE CZYNNOŚCI:

  1. POBIERZ na swój komputer plik sterujący: SebClientSettings dla serwera https://portal.pwsz.nysa.pl. NIE URUCHAMIAJ tego pliku w bieżącej przeglądarce.
  2. Wyjdź z bieżącej przeglądarki.
  3. Uruchom przeglądarkę SEB przez dwukrotne kliknięcie nazwy pobranego pliku sterującego. Po wyświetleniu okna "SEB Re-Configured" odpowiedz "Nie".
  4. Zaloguj się do portalu w zwykły sposób.
  5. Znajdź i uruchom wskazany egzamin lub sprawdzian. Wprowadź odpowiedzi na wylosowane pytania.
  6. Po zatwierdzeniu udzielonych odpowiedzi zamknij przeglądarkę SEB.

Uwaga:  Przeglądarka Safe Exam Browser musi być uprzednio zainstalowana na komputerze, w wersji 2.2.2 lub nowszej.
               Egzaminu lub sprawdzianu przeznaczonego dla SEB nie da się uruchomić w innej przeglądarce.

Pomiń te czynności, gdy właśnie korzystasz z przeglądarki Safe Exam Browser.
Szczegółowy opis zawiera ten tekst.