Informacje ogólne

W sprawie zasad odbywania zajęć w okresie pandemii koronawirusa proszę śledzić komunikaty JM Rektora PWSZ w Nysie na stronie głównej uczelni: www.pwsz.nysa.pl.

Zajęcia dydaktyczne:

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.

Informacja na temat zajęć

  • dr. Janusz Dudziaka - http://www.pwsz.nysa.pl/~janusz.dudziak
  • dr Lesława Sieniawskiego - https://portal.pwsz.nysa.pl (ta witryna)

Korzystanie z informacji oraz materiałów edukacyjnych do kursów umieszczonych na portalu nKLASA:

1. Zaloguj się na tę witrynę (https://portal.pwsz.nysa.pl):
  • wciśnij Zaloguj się w prawym górnym rogu okna przeglądarki,
  • w polu Nazwa użytkownika umieść tekst s12345,  gdzie 12345 jest numerem legitymacji studenta, a w polu Hasło wpisz hasło (początkowo jest to numer PESEL właściciela),
  • postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
2. Wybierz kategorię kursów, a następnie nazwę kursu, odpowiednio do terminu, kierunku studiów i nazwy przedmiotu. Wyboru kursu możesz dokonać również na zielonym pasku u góry strony startowej (Popularne kursy).
3. Zapisz się na wybrany kurs klikając jego nazwę. Zapis potrzebny jest tylko podczas pierwszego otwarcia kursu.
4. Aby wziąć udział w zajęciach, w kursie danego przedmiotu w nKLASIE kliknij spotkanie online z odpowiednia datą (wykorzystywana jest platforma WebEx - nie Teams!). Obecność na zajęciach jest rejestrowana.
UWAGA: w ciągu pierwszych 2 tygodni semestru do zapisania się na kurs nie będzie wymagany klucz dostępu. Ma to na celu ułatwienie korzystania z materiałów przez studentów. Po tym terminie klucz dostępu do kursu będzie wymagany. Uprawnieni studenci mogą się zwracać do prowadzącego zajęcia drogą mailową - wyłącznie z konta uczelnianej poczty studenckiej PWSZ w Nysie - w sprawie udostępnienia klucza, podając nazwę kursu oraz podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz numerem legitymacji studenckiej.
Konta uczelnianej poczty studenckiej mają postać s12345@st.pwsz.nysa.pl (objaśnienia - czytaj wyżej).
Przeglądarkowy klient poczty studenckiej dostępny jest pod adresem
https://st.pwsz.nysa.pl/.

Dostępna jest aplikacja mobilna Moodle na smartfon/tablet.
Zainstaluj ją i skonfiguruj, aby mieć nieprzerwany dostęp
do https://portal.pwsz.nysa.pl.

Download from iOS App Store  Download from Google play
Moodle logo

EGZAMIN/ZALICZENIE z wykorzystaniem przeglądarki Safe Exam Browser
Jeżeli prowadzący egzamin lub sprawdzian poleci użyć przeglądarki Safe Exam Browser (SEB) to:

  1. POBIERZ na swój komputer plik sterujący: SebClientSettings dla serwera https://portal.pwsz.nysa.pl. NIE URUCHAMIAJ tego pliku w bieżącej przeglądarce. A tutaj jest wersja pliku sterującego SEB z Excelem (sprawdź czy działa na Twoim komputerze).
  2. Wykonaj instrukcje zawarte w tym tekście.