Informacje ogólne

W sprawie organizacji zajęć w okresie pandemii koronawirusa proszę śledzić zarządzenia i komunikaty JM Rektora PWSZ w Nysie na stronie głównej uczelni: www.pwsz.nysa.pl


WAŻNY KOMUNIKAT:

W dniach 6-10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 16. Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021. Jest to ogólnoświatowa, coroczna inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju przestrzeni cyfrowej oraz o najbardziej aktualnych kwestiach związanych z jej funkcjonowaniem. 

Organizatorzy chcą, aby  tegoroczny Szczyt Cyfrowy ONZ był ważnym wydarzeniem dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetowe. Jednym z wydarzeń towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF- Youth IGF Summit. To idealna okazja dla młodych ludzi, aby porozmawiać, w międzynarodowym gronie, na temat przyszłości przestrzeni cyfrowej. Podczas Szczytu zaplanowana jest specjalna ścieżka młodzieżowa, uroczysty koncert w NOSPR w Katowicach, możliwość zwiedzania Muzeum Śląskiego za złotówkę i wiele innych dodatkowych atrakcji. Dla uczestników Szczytu przewidziane są bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.


Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest kadra akademicka i studenci - stacjonarnie oraz online. Udział w Szczycie jest oczywiście bezpłatny, wystarczy się zarejestrować przez stronę www.igf2021.pl. Tam też są do pobrania materiały informacyjne.
Powyższy komunikat został zredagowany z wykorzystaniem cytatów z pisma organizatorów przekazanego przez JM Rektora PWSZ w Nysie.

Informacja na temat zajęć

  • dr. Janusz Dudziaka - http://www.pwsz.nysa.pl/~janusz.dudziak (chwilowo niedostępna)
  • dr Lesława Sieniawskiego - https://portal.pwsz.nysa.pl (ta witryna)

Korzystanie z informacji oraz materiałów edukacyjnych do kursów umieszczonych na portalu nKLASA:

1. Zaloguj się na tę witrynę (https://portal.pwsz.nysa.pl):
  • wciśnij Zaloguj się w prawym górnym rogu okna przeglądarki,
  • w polu Nazwa użytkownika umieść tekst s12345,  gdzie 12345 jest numerem legitymacji studenta, a w polu Hasło wpisz hasło. Nazwa użytkownika (login) i hasło są identyczne jak dla studenckiej poczty elektronicznej i platformy e-learningowej. Początkowym hasłem jest numer PESEL właściciela.
  • postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
2. Wybierz kategorię kursów, a następnie nazwę kursu, odpowiednio do terminu, kierunku studiów i nazwy przedmiotu. Wyboru kursu możesz dokonać również na kolorowym pasku u góry strony startowej (Popularne kursy).
3. Zapisz się na wybrany kurs klikając jego nazwę. Może być wymagane podanie klucza dostępu do kursu. Zapis potrzebny jest tylko podczas pierwszego otwarcia kursu.
4. Aby wziąć udział w zajęciach online, w kursie danego przedmiotu w nKLASIE kliknij spotkanie z odpowiednia datą (wykorzystywana jest platforma WebEx Meetings - nie Teams!). Obecność na zajęciach jest rejestrowana.
UWAGA: w ciągu pierwszych 2 tygodni semestru do zapisania się na kurs nie będzie wymagany klucz dostępu. Ma to na celu ułatwienie korzystania z materiałów przez studentów. Po tym terminie klucz dostępu do kursu będzie wymagany. Uprawnieni studenci mogą się zwracać do prowadzącego zajęcia drogą mailową - wyłącznie z konta uczelnianej poczty studenckiej PWSZ w Nysie - w sprawie udostępnienia klucza, podając nazwę kursu oraz podpisując się imieniem i nazwiskiem oraz numerem legitymacji studenckiej.
Konta uczelnianej poczty studenckiej mają postać s12345@st.pwsz.nysa.pl (objaśnienia - czytaj wyżej). Przeglądarkowy klient poczty studenckiej dostępny jest pod adresem https://st.pwsz.nysa.pl/.

Dostępna jest aplikacja mobilna Moodle na smartfon/tablet.
Zainstaluj ją i skonfiguruj, aby mieć nieprzerwany dostęp
do https://portal.pwsz.nysa.pl.

Download from iOS App Store  Download from Google play
Moodle logo

EGZAMIN/ZALICZENIE z wykorzystaniem przeglądarki Safe Exam Browser
Jeżeli prowadzący egzamin lub sprawdzian poleci użyć przeglądarki Safe Exam Browser (SEB) to:

  1. POBIERZ na swój komputer plik sterujący: SebClientSettings dla serwera https://portal.pwsz.nysa.pl. NIE URUCHAMIAJ tego pliku w bieżącej przeglądarce. A tutaj jest wersja pliku sterującego SEB z Excelem (sprawdź czy działa na Twoim komputerze).
  2. Wykonaj instrukcje zawarte w tym tekście.