Niniejszy kurs dotyczy przedmiotu Podstawy systemów komputerowych dla 1 roku kierunku Informatyka. Obejmuje tematykę wykładu.

Niniejszy kurs dotyczy przedmiotu Podstawy systemów komputerowych dla 1 roku kierunku Informatyka. Obejmuje tematykę ćwiczeń laboratoryjnych.