Kurs dotyczy podstawowych pojęć i umiejętności z zakresu zastosowań informatyki.

Kurs przedstawia technologie informacyjne wykorzystywane w zawodach związanych z finansami i rachunkowością.
Szczególnie akcentowane są metody dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji danych przy wykorzystaniu aplikacji Excel i związanych z nią rozszerzeń.